poniedziałek, 16 listopada 2009

Co to jest organizacja ucząca się?Czym jest organizacja ucząca się? To organizacja, której członkowie świadomie rozwijają pięć dyscyplin:

1. mistrzostwo osobiste - stałe dążenie do samodoskonalenia

2. modele myślowe - stałe analizowanie, podważanie, zmienianie, ulepszanie PRZEKONAŃ, NAWYKÓW i ODRUCHÓW związanych z pracą w danej organizacji

3. wspólna wizja - jasno zdefiniowany cel istnienia organizacji, który znają wszyscy jej członkowie, skłaniający do ciągłego uczenia się

4. zespołowe uczenie się - potencjał intelektualny zespołu może być znacznie większy niż suma jednostkowych potencjałów osób tworzących zespół

5. myślenie systemowe - zaawansowany sposób myślenia o całości procesów, struktur i zjawisk.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Polecam przeczytaj:
1. Peter M. Senge, "Piąta dyscyplina"
2. Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Robert, Richard B. Ross, Bryan J. Smith, "Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budowac organizację uczącą się"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz